BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

photo_2023-06-22_13-19-48

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

BM_9H6A0309

From Conception to Completion

Your Worlwide HVAC-R Partner

previousprevious
nextnext

Aeron er en teknisk totalentreprenør innen ventilasjon, varme & kulde, rør, elektro og automasjon til marine, offshore og landbasert virksomhet.

Nyheter & Prosjekter

 • Nor-Shipping 2023 i Oslo / Lillestrøm

  : Nor-Shipping 2023 i Oslo / Lillestrøm
 • AF AeronMollier blir Aeron

  : AF AeronMollier blir Aeron
 • Sembcorp Marine, Singapore

  : Sembcorp Marine, Singapore
 • Cemre Shipyard

  : Cemre Shipyard
 • Sunrise Offshore Wind

  : Sunrise Offshore Wind
 • Ulstein Verft – Norge

  : Ulstein Verft – Norge

Markeder

Marine

AERON er en foretrukket og pålitelig totalleverandør av Varme, Ventilasjon, Air-Condition & Kjøle-systemer (HVAC-R Systems) til den globale skipsindustrien. Vi tar fullt ansvar i hvert trinn av et prosjekt, for å sikre våre kunder best mulige klimaløsning for passasjerer, personell, varer, maskiner og instrumenter. Siden 1979 har vi utviklet en produktserie av høy kvalitet, spesielt utviklet for skipsmiljøet.

Offshore

Aeron har vært en stor leverandør på norsk kontinentalsokkel siden 1998. Vi har i mange år hatt rammeavtaler med de største olje- og gasselskapene som Conoco Philips, og Equinor. Innen offshore er AERON mer kjent som Mollier og AF AeronMollier, men fra 2023 vil vårt navn være AERON. Vi tilbyr et komplett utvalg av HVAC- og kjølesystemer for den krevende offshoreindustrien med nødvendig eksplosjonssikkert utstyr og med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.

Rigg

Aeron har lang erfaring med å levere HVAC-R-systemer og utstyr til alle typer rigger og mobile offshoreinstallasjoner, som Jackup Rigs, Semi-submersibles, Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Floteller og Offshore Wind. Offshore riggprosjekter krever spesiell kunnskap om regelverket i tillegg til eiernes tekniske krav. AERON har ekspertisen til å møte de mest krevende spesifikasjoner.

Land

Aeron er en teknisk totalentreprenør innen Ventilasjon, Varme & Kulde, Rør, Elektro og Automasjon. Moderne bygninger leveres med større og mer komplekse tekniske installasjoner. Med vår tverrfaglige kompetanse kan vi designe og tilby nøkkelferdige tekniske anlegg, både for nybygg og modifikasjoner. Dette gir våre kunder færre grensesnitt, god kostnadskontroll og oversikt.

Vind

Med en internasjonal økt miljøbevissthet ekspanderer havvindmarkedet betydelig. Vindparker til havs kan spille en viktig rolle i å oppfylle målene for fornybar energi og karbonutslipp og forbedre energisikkerheten for fremtiden. HVAC-R er en viktig del for å sikre kontinuerlig drift av havvindparken. Vi i AERON har et stort fokus på å designe HVAC-R-systemer og benytte kvalitetsutstyr som sikrer pålitelige og sikre installasjoner.

Vår forpliktelse er å tilby smarte energieffektive HVAC-R løsninger som er lønnsomme både for våre kunder og miljøet.

Multi Disipline

VENTILASJON
VARME & KULDE
RØR
ELEKTRO
AUTOMASJON

Services – From Conception to Completion

Vi leverer HVAC-R til nybygg, vedlikehold, modifikasjoner og ombygginger. Vi er en Multi-disiplin-entreprenør av komplette HVAC-R løsninger, med «in house» kompetanse innen ventilasjon, varme, kjøling, rør, elektro og automasjon. Vi tar fullt ansvar i hvert trinn av et prosjekt fra “Conception to Completion», for å sikre våre kunder optimal klimaløsning for passasjerer, personell, varer, maskiner og instrumenter.
Med vår tverrfaglige kompetanse kan vi designe og tilby nøkkelferdige tekniske anlegg for alle de tekniske fagene fra ide til ferdigstillelse og i hele byggets levetid. AERON From Conception to Completion:

• Forstudier og undersøkelser
• Design og prosjektering
• Innkjøp, produksjon, installasjon og tilsyn
• Igangkjøring, vedlikehold og modifikasjoner
• Aeron reservedeler

Les mer

Systemer

AERON har utviklet mange ulike systemer som tilfredsstiller regelverk for skip, offshore og landbaserte anlegg. Alt fra spesielle energieffektive ventilasjons og klimasystemer til systemer tilpasset det enkelte rom i prosjektet, som blant annet oppvarming, kjøling, befuktning, avfuktning, proviantkjøling og Air-Condition systemer. Alt styres av vårt eget AERON automasjons system. Les mer for nærmere informasjon noen av våre systemer og ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Les mer

Produkter

Siden 1979 har vi utviklet et høykvalitets produktspekter, spesielt designet for ombord- og offshore-miljøer. AERON HVAC-R-produktene er designet for å sikre optimale klimaløsninger for passasjerer, personell, last, maskiner og instrumenter ombord moderne skip, rigger og offshore installasjoner. Vi kompletterer vårt AERON-produktspekter med produkter fra andre kjente leverandører, for å gi våre kunder de optimale løsningene.

Les mer