HVAC-R for fornybar energi markedet

På grunn av større miljøbevissthet, og et økende behov og ønsker om mer «grønn» fornybar energi, har denne sektoren med offshore vind ekspandert betydelig i de senere år, og forventes å øke betydelig fremover. Dette krever erfaring både innen vind service- og vind installasjons skip, samt offshore drifts plattformer. Vi i Aeron har allerede levert til deler av denne bransjen og med vår erfaring innen offshore, rigg og skip, kan vi tilby våre kunder kostnadseffektive og energivennlige løsninger med kvalitetsutstyr som sikrer pålitelige og sikre installasjoner. Service besøk på hav- vindparker er kostbare og derfor ønsker vi å levere driftssikre HVAC-R anlegg som har lite vedlikehold.