Navy – Offshore Patrol Vessels

Aeron har levert HVAC-R anlegg til en rekke kystvakt, support skip, nær- og offshore patruljeskip til flere land. Vi forstår variasjonen i krav patruljefartøy må møte, avhengig av marinen som bestiller fartøyet. Med vår ekspertise innen spesialbygget HVAC&R-teknologi kan vi skreddersy gode løsninger til hver type skip og kundens behov. Vi kan levere enkle driftssikre kostnadseffektive anlegg og mer automatiserte datastyrte anlegg. Uansett løsning, så er pålitelighet og vedlikeholdsvennlighet alltid vårt hovedfokus i HVAC-R anlegg for marinefartøyer.