Teknisk entreprenør land

AERON har levert ventilasjon og klimaanlegg siden 1979 og har et av de fremste kompetanse-miljøene innen ventilasjon og inneklima på Sør-Vestlandet. Vi prosjekterer, leverer og monterer energieffektive luftbehandlingssystemer for å skape gode inneklima. Et godt inneklima kjennetegnes av god frisk luft med riktig temperatur og fuktighet, noe som er viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø og god produktivitet.

AERON designer, prosjekterer, leverer og installerer alle typer varme- og kjøleanlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse varmepumpesystemer. Våre kjøleløsninger inkluderer luftkjøling og kjøleløsninger for bygg og industri samt kjøleløsninger til spesielle lokaler som datarom, kjøle og fryserom. AERON har bred kompetanse inne kulde og varmepumpesystemer. Våre kulde-teknikere er F-Gass sertifiserte, og sikrer at vår leveranser utføres profesjonelt og i henhold til gjeldende regelverk.

Automasjon har stor betydning for energieffektiviteten siden det omfatter styring av byggets tekniske systemer som varme, kulde, ventilasjon og lys. Automasjon er byggets hjerne som kontrollerer og regulerer alle tekniske installasjoner. AERON har solid erfaring med å levere flere ulike automasjonssystemer. Vi kan også tilby vårt eget kostnadseffektive AERON automasjons-system. Dette brukervennlige SD anlegget kan integreres med andre systemer, og om ønskelig også fjernstyres og overvåkes via sikker linje på internett til for eksempel vårt kontor. Vi leverer til de fleste typer bygg som for eksempel:
• Industri & Kontorbygg
• Hotell
• Skoler og Offentlige bygg
• Shopping og leilighetsbygg