Teknisk entreprenør land

Komplette ventilasjonssystemer

AERON har levert ventilasjon og klimaanlegg siden 1979 og har et av de fremste kompetanse-miljøene innen ventilasjon og inneklima på Sør-Vestlandet. Vi prosjekterer, leverer og monterer energieffektive luftbehandlingssystemer for å skape gode inneklima. Et godt inneklima kjennetegnes av god frisk luft med riktig temperatur og fuktighet, noe som er viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø og god produktivitet.


AERON designer, prosjekterer, leverer og installerer alle typer varme- og kjøleanlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse varmepumpesystemer. Våre kjøleløsninger inkluderer luftkjøling og kjøleløsninger for bygg og industri samt kjøleløsninger til spesielle lokaler som datarom, kjøle og fryserom. AERON har bred kompetanse inne kulde og varmepumpesystemer. Våre kulde-teknikere er F-Gass sertifiserte, og sikrer at vår leveranser utføres profesjonelt og i henhold til gjeldende regelverk.


Automasjon har stor betydning for energieffektiviteten siden det omfatter styring av byggets tekniske systemer som varme, kulde, ventilasjon og lys. Automasjon er byggets hjerne som kontrollerer og regulerer alle tekniske installasjoner. AERON har solid erfaring med å levere flere ulike automasjonssystemer. Vi kan også tilby vårt eget kostnadseffektive AERON automasjons-system.

Dette brukervennlige SD anlegget kan integreres med andre systemer, og om ønskelig også fjernstyres og overvåkes via sikker linje på internett til for eksempel vårt kontor.

Vi leverer til de fleste typer bygg som for eksempel:

• Bolig
• Industri & næring
• Hoteller
• Skoler og offentlige bygg
• Leilighetsbygg

Knut Bruhjell

Servicesjef

+47 918 89 274

Send epost

Arvid Homme

Prosjektleder

+47 932 90 420

Send epost


Elektrotjenester

Aeron leverer lokale elektrotjenester som dekker et bredt spekter av tjenester, inkludert installasjon av elektriske systemer for både boliger og industrielle anlegg. Uansett om det er snakk om nyinstallasjoner, oppgradering av små eller store prosjekter eller implementering av energieffektive alternativer som solcellepaneler og elbilladere, er vårt dedikerte team klart til å levere arbeid av høy kvalitet.

Noen av våre tjenester:

  • Nyinstallasjoner av elektriske systemer for boliger og industri.
  • Renovering og oppgradering av eksisterende elektriske anlegg.
  • Installasjon av solcellepaneler.
  • Elbil ladere for både privat og kommersiell bruk.
  • Feilsøking og reparasjon av elektriske problemer.
  • Belysningsdesign og installasjon av belysning.
  • Elektrisk sikkerhetssjekk og inspeksjon av elektriske anlegg.
  • Installasjon av nødstrømsforsyning og generatorer.
  • Elektrisk rådgivning og konsultasjon for energieffektive løsninger.

Steffen Ersdal

Elektroinstallatør

+47 970 20 588

Send epost