G45 – Luftterminaler

AERON Air Terminals & Cabin Units

AERON® Marine Cabin Units og luftterminaler er designet for bruk i lav- og middelhastighets ventilasjonssystemer – HVAC-systemer. Deres oppgave er å kontrollere luftstrømmen og temperaturen inne i de ulike rom i innredningen.

Luftterminaler
• AERON Cabin units og diffusorer
• Luftventiler og ventilasjonsrister
• AERON Defroster dyser
• Lokale luftavsug og støvsugere

AERON kabinenheter
Vi har et omfattende utvalg av Cabin Units for veggmontering eller takmontering. Cabin Units for 1 eller 2-rør, 1 rør med etter varme leveres med passende diffusorer for manuell eller automatisk drift.

De manuelt betjente Cabin Unitene kabinenhetene inkluderer en etter varmer med romtermostat, eller bare et manuelt spjeld (manuell modell) som begge tillater manuell justering av luftmengde. Cabin Units inkluderer et utvalg romtermostater og diffusorer. Vi kan også tilby automatiske trykkuavhengige Cabin Units som støtter det mest sofistikerte innemiljøet i innredningen.

Luftstrømmen kan styres og vedlikeholdes individuelt i hvert rom, og dermed holdes lydnivå og komfort på et best mulig lavt nivå.

Du finner mer informasjon i vår produktkatalog.


Produktkataloger

Cabin Units

Air Valves and Ventilation Grilles

Local Extractors and Vacuum Cleaners