G30 – Avfuktere

Befuktere og Avfuktere
Om vinteren når kald luft ute varmes opp, kan luftfuktigheten inne havne under 10 %. Mennesker vil normalt foretrekke fuktighet mellom 30-60%. Å opprettholde en stabil luftfuktighet krever et kontrollert HVAC-system, som fukter luften om vinteren og avkjøler eller avfukter luften om sommeren.

Befuktere
Luftfuktere kan brukes til å øke fuktigheten i luften inne i boliger eller andre spesielle områder. Luftfuktere kan installeres i HVAC-systemene for å minimere generering av statisk elektrisitet og for å forhindre at luften blir tørr i boligen eller andre spesielle områder. Når fukting er nødvendig, anbefaler Aeron å tilsette ren damp. Luftfuktingssystemer kan være basert på et sentralt damptilførselssystem for luftbehandlingsenhetene eller lokale dampgenereringssystemer for rom.

Vær oppmerksom på at ulempene med for fuktig luft kan være større enn for tørr luft, spesielt hvis fuktigheten vil kondensere på kalde overflater og komme inn i bygningsisolasjon. Iso-standard 7547 for ventilasjon i rom for skip anbefaler på det sterkeste at det øvre nivået av relativ fuktighet begrenses til 35 % RF. Vær oppmerksom på at siden mennesker mangler sanseorganer som registrerer fuktighet, vil det virke indirekte på oss, og støv i luften kan få oss til å tenke at luften er for tørr.

I dette kapittelet finner du mer informasjon om våre standard dampfuktere for marine og offshore. Disse luftfukterne er spesiallaget for marine og offshore, for det meste i rustfritt stål og spesiallaget for å unngå strømlekkasje. De har også enkel programmering for å tilpasse seg ulike vannkvaliteter. Riktig fuktighetsnivå er viktig for et godt arbeids- og innemiljø.

Avfuktere
Riktig fuktighet er viktig både på skip og offshoreinstallasjoner. Det krever både avfukting og fukting. Uansett hvor godt et skip eller plattform vedlikeholdes, vil visse områder alltid være utsatt for rust.

Hvis tørr luft føres inn i disse områdene, kan rust forhindres eller reduseres betydelig. Vi leverer sorpsjonsavfuktere for fast installasjon eller mobile avfuktere i flere størrelser fra ledende produsenter av avfuktere.

Spesielt om sommeren eller i varme områder kan den relative luftfuktigheten være svært høy. Den høye luftfuktigheten kan forårsake ubehag i inneklimaet, redusere levetiden og skade elektronisk utstyr, øke korrosjon, øke mugg- og soppangrep etc.

Når vi bruker air-condition, kjøler vi normalt både ned luften, reduserer luftfuktigheten i uteluften og skaper et bedre inneklima. For uisolerte områder uten luftkondisjonering kan det i enkelte områder være smart å installere en avfukter for å redusere luftfuktigheten og få et bedre inneklima spesielt for utstyret inne.

Vi har avfuktere godt egnet for marine og offshore. Vi kan betjene deg med sentral avfukter koblet til luftbehandlingsenhet, mobile eller lokale romavfuktere. Avfukterne kan leveres med enkel styring eller med trinnløs styring koblet til et databasert styringssystem. I dette kapittelet finner du noen standard avfuktere, men vi kan også tilby andre spesialløsninger basert på dine behov.

Vårt utvalg av avfuktere har en rekke bruksområder, blant annet:
• Tørrluftlagring generelt – fuktighetskontroll i uoppvarmede lagerrom.
• Innvendig korrosjonsbeskyttelse av maskindeler, broer mm.
• Reduksjon av is i fordampere ved dører og tak i fryserom og frysere.
• Beskyttelse av lasteutstyr

Produktkataloger

Humidifiers & Dehumidifiers