G25 – Befuktere

Om vinteren når kald luft ute varmes opp, kan luftfuktigheten inne havne under 10 %. Mennesker vil normalt foretrekke fuktighet mellom 30-60%. Å opprettholde en stabil luftfuktighet krever et kontrollert HVAC-system, som fukter luften om vinteren og avkjøler eller avfukter luften om sommeren.

Luftfuktere kan brukes til å øke fuktigheten i luften inne i boliger eller andre spesielle områder. Luftfuktere kan installeres i HVAC-systemene for å minimere generering av statisk elektrisitet og for å forhindre at luften blir tørr i boligen eller andre spesielle områder. Når fukting er nødvendig, anbefaler Aeron å tilsette ren damp. Luftfuktingssystemer kan være basert på et sentralt damptilførselssystem for luftbehandlingsenhetene eller lokale dampgenereringssystemer for rom.

Vær oppmerksom på at ulempene med for fuktig luft kan være større enn for tørr luft, spesielt hvis fuktigheten vil kondensere på kalde overflater og komme inn i bygningsisolasjon. Iso-standard 7547 for ventilasjon i rom for skip anbefaler på det sterkeste at det øvre nivået av relativ fuktighet begrenses til 35 % RF. Vær oppmerksom på at siden mennesker mangler sanseorganer som registrerer fuktighet, vil det virke indirekte på oss, og støv i luften kan få oss til å tenke at luften er for tørr.

I dette kapittelet finner du mer informasjon om våre standard dampfuktere for marine og offshore. Disse luftfukterne er spesiallaget for marine og offshore, for det meste i rustfritt stål og spesiallaget for å unngå strømlekkasje. De har også enkel programmering for å tilpasse seg ulike vannkvaliteter. Riktig fuktighetsnivå er viktig for et godt arbeids- og innemiljø.

Produktkataloger

Befuktere og Avfuktere