G70 – Kjølemaskiner

Utvalget av AERON® kjøleprodukter vil dekke alle behov for kjøling ombord på moderne skip og offshoreinstallasjoner. Alle kjølemaskiner og kjøleprodukter leveres i henhold til krav fra verft, eiere, klasseselskap og nasjonale myndigheter.

Programmer
Våre kjølemaskiner er konstruert for marine og offshore applikasjoner. Komponenter og materialer er basert på våre kunders krav og vår lange erfaring i bransjen. Det legges vekt på sikkerhet, energieffektivitet, små dimensjo- ner, lav vekt og enkelt vedlikehold samt installasjonsvennlige løsninger.

Kjøleanleggene kan leveres enten som direkte ekspansjonssystemer eller som kjølevannsanlegg for indirekte kjøling. Våre anlegg kan leveres med luftkjølte eller vannkjølte kondensatorer, kompressorer for stempel- eller skruesystemer, eller som multikompressorenheter utstyrt med flere kompressorer. Uansett hvilke krav det er, vil vi tilby et optimalt designet anlegg som oppfyller dine krav.

Typer
• Luftkjølte eller vannkjølte kjølevannskjøleenheter – CW.
• Luftkjølte eller vannkjølte kjøleenheter med direkte ekspansjon – DX.
• Luftkjølte eller vannkjølte Split AC-enheter for ATEX eller ikke-ATEX.
• Viftekonvektorer for kaldt vann eller luftkjølte kjøleenheter.
• Komplett kjøleanlegg for proviantrom
• Selvstendige enheter for returluft eller friskluftforsyning.
• Kompakte dekksenheter med luftbehandlingsenheter og kjøleenheter bygget sammen • Taylor laget kjølesystemer i ATEX eller ikke-ATEX.
• Antenne kjøleenheter

Du finner mer informasjon i vår produktkatalog.