G65 – Luft inntak og avkast

Fuktighet gjør mer skade enn de fleste er klar over. Fuktighet fører til korrosjon, heks vil forkorte levetiden til maskiner, metall- konstruksjoner, elektriske installasjoner og elektroniske systemer.

Installasjon om bord på offshoreplattformer og ulike typer skip er ofte utsatt for ekstreme miljøforhold. Louvers generelt, spesielt inntak louvers er ofte utsatt for større mengder vann fra kraftig regn, sterk vind, grønt hav og vann spray. For å sikre levetiden til louvers, men også for å øke levetiden og ytelsen til maskiner, elektroniske systemer og mer, er et veldimensjonert og høyeffektivt inntaksristsystem alltid godt investert penger.

AERON® dråpeseparatorer er kraftige, høyeffektive vann- og fuktighetsfjernere som gir høy effektivitet med lavt driftstrykkfall. Separatorene er tilgjengelige i sjøvannsbestandig aluminiumslegering eller i rustfritt stål. Dråpeseparatorene kan kombineres med et filterkoalescessystem for vann- og støvseparasjon.

Alle våre lameller og dråpeutskillere som kan leveres i kombinasjon med spjeld eller luke for værtett lukking. I tillegg til de avanserte fuktighetsfjernerne leverer vi også alle slags enkle lameller, hetter og svanehalser.

Du finner mer informasjon i vår produktkatalog.

Produktkataloger

Ventilation heads and cowls

Weather louvers and droplet separators