G55 – Luftkanaler

Kanaler


Spjeld og brannspjeld
Vi leverer alle typer kraftige spjeld til marine- og offshoreapplikasjoner, inkludert sertifiserte brannspjeld godkjent av klasseselskaper.

Lyddemper
Vi leverer alle typer firkantede og sirkulære høyeffektive lyddempere.
Du finner mer informasjon i vår produktkatalog.

Produktkataloger

Spiro Pipe Systems

Dampers and Silencers