G35 – Oppvarming

Vi kan konstruere og kutte deg med de fleste typer standard veggvarmere, varmepumper, kanalvarmere, vifteovner og Certified EX-varmeovner for Ex-områder fra produsenter av kjente produkter. Vi kan betjene deg med varmeovner basert på varmt vann, damp eller elektrisitet.

Typer/ Eksempler
• Luftkjølte eller vannkjølte kjøle-enheter med kaldt vann – CW.
• Luftkjølte eller vannkjølte kjøleenheter med direkte ekspansjon – DX.
• Luftkjølte eller vannkjølte Split AC-enheter i standard utførelse eller gnist / eksplosjonssikre (ATEX)
• Viftekonvektorer for kaldt vann eller luftkjølte kjøleenheter.
• Komplett kjøleanlegg for proviantrom
• Selvstendige enheter for returluft eller frisklufttilførsel.
• Kompakte dekkenheter med luftbehandlingsenheter og kjøleenheter bygget sammen
• Taylor laget kjølesystemer i ATEX eller ikke-ATEX.
• Antenne kjøleenheter

Du finner flere detaljer i vår produktkatalog

Produktkataloger

Electric Fan Heaters

Water Fan Heaters