Fan Coil System Lugarer

Systemet er basert på konstant luftmengde, med 100 % frisk luft til hver lugar. For alle passasjerkabiner leveres luftkondisjonering av luftbe-handlingsenhet (AHU) som primær kilde, og AERON Fan Coil Unit APAX-IQ for rommet som sekundær oppvarming og klimaanlegg. Tilluften til hvert rom tilsvarer friskluftbehovet til beboerne.

Energigjenvinning av AHU gjøres av en entalpiveksler med roterende hjul som gjenvinner entalpi fra avtrekksluften. CFCU gir individuell luftkondisjonering til rommet ved automatisk kontroll av viftehastighet, kjøling og elektrisk oppvarming. Kapasiteten til CFCU er beregnet for kalkulert fornuftig kjølebelastning (sommer) og varmebelastning (vinter) i rommet. CFCU skal leveres for hver enkelt lugar. CFCU er normalt installert i kabinens tekniske rom og resirkulerer luften i kabinen. En elektronisk temperaturregulator for justering av nødvendig romtemperatur skal leveres til passasjeren. For å spare energi kan alle hytter med balkongdør utstyres med en nærhetsbryter for å registrere balkongdør lukket status og signalisere til Fan Coilen CFCU.