Luftkanaler i lugarer

Dette luftfordelingssystemet er vanlig å bruke for lugarer og innredning på skip og offshore. Luften går først gjennom en AERON Luftsentral (AHU) som filtrerer, varmer, kjøler og fuktighetsbehandler luften før den distribueres i isolerte spirorør til AERON Cabin Units ACU-1. Luftsentralen leveres normalt med frekvensstyrt vifte for å holde riktig luftmengde, men tilførselstem-peraturen vil være lik for alle rom. Dette er et enkelt system som likevel gir god komfort til alle rom med manuell luftmengdejustering i hvert rom, med egen varmeovn i rommet.

Høyhastighetsdesignet gir et kompakt system. Bruken av AERON Cabin Unit ACU-1 har innebygget spjeld og lydfelle og minimerer bruken av eksterne reguleringsspjeld og lyddempere. Noe luft føres ut fra avtrekk fra WC, mens noe luft føres inn i korridor. Energigjenvinningen skjer ved at man tar returluft fra korridor tilbake til luftbehandlingsaggregatet gjennom et uisolert kanalsystem hvor den blandes med frisk luft utenfra i luftsentralen.

Romtermostat med etter varme i Cabin Unit
Det samme systemet kan leveres med romtermostat som styrer et elektrisk eller vannbåret varmebatteri inne i Cabin Uniten i istedenfor en varmeovn på vegg.