Kjølesystemer

Et kjølesystem er en prosess der du fjerner uønsket varme fra et valgt objekt eller rom og overfører det til et annet objekt eller rom. I våre applikasjoner er hovedoppgaven for kjølemaskineriet å kjøle ned luften i luftbehandlingsenheten (AHU), Fan Coil Unit (FCU) eller i andre kjøleenheter, slik at rommene i innredningen eller tekniske rom kan kjøles til ønsket temperatur. Når kjølemaskineriet produserer kjøling, produserer den også varme som må fjernes. Dette gjøres normalt ved å plassere kjølemaskineriet ute i friluft eller kjøle kjølemaskinen med (sjø-)vann.

Direkte ekspansjon eller kaldt vann.
Det er to hoved kjølesystemer vi bruker. For mindre anlegg kan ett eller flere kjølemaskiner leveres med direkte ekspansjon av gass i AHU/kjøleaggregatene som kjøler luften. For større anlegg, hvor det er flere kjøleenheter, er det mer vanlig med et kjølevannsystem hvor kaldt vann distribueres fra kondenseringsenheten til de forskjellige AHU/Kjøleenhetene som kjøler luften.

Varmepumper
Varmepumpen er basert på et kjølemaskinsystem som styrer klimaet ditt ved å omfordele varmen som allerede er i luften. Om vinteren trekker den ut varme fra ytre miljø og flytter den inn. Om sommeren er prosessen reversert, og varmepumpen tar varmen innenfra og flytter den utover. Med økende fokus på energieffektive løsninger, leverer vi nå i økende grad varmepumper som først utnytter så mye gratis energi som mulig, og deretter bruker både varmen og kulden fra kjølemaskineriet inn i luftbehandlingssentralene (AHU) eller kjøle og varme unitene. Du finner mer informasjon om dette i Aeron Energy Recovery Systems – AERS for oppvarming og kjøling, eller du kan gjerne kontakte oss for mer informasjon.