AF AeronMollier blir Aeron

AF AeronMollier har endret navn til Aeron. Målet er å fremstå tydeligere i et internasjonalt marked.

AF AeronMollier har endret navn til Aeron. Målet er å fremstå tydeligere i et internasjonalt marked.

Selskapet er 100 prosent eid av AF Gruppen og er en teknisk totalentreprenør innen ventilasjon, varme & kulde, rør, elektro og automasjon til marine, offshore og landbasert virksomhet (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC-R). Systemene er driftskritiske fordi de skal sikre et godt inneklima og sørge for en energieffektiv og stabil drift til havs og offshore.

«Vi operer i et internasjonalt marked der Aeron-merket allerede har en sterk posisjon innenfor sin nisje. Gjennom å forenkle navnet fremstår vi tydeligere for våre kunder i et marked preget av sterk konkurranse. Samtidig er vi stolte over ha et sterkt AF Gruppen i ryggen», sier Morten Pettersen, daglig leder i Aeron.

Ventilasjonsbehandling er Aeron sitt kjerneområde. Navnet og merkevaren Aeron er derfor inspirert av det greske ordet for luft (Aero) og det engelske ordet Air. Symbolet i logoen består av en stjerne med en pil på toppen. Stjernen skal symboliserer ventilasjonsanleggets styringssystem som består av mange ulike deler, mens pilen peker på de gode løsningene som prosjekteres og designes.

Selskapet har vært en del av AF Gruppen siden 2007 gjennom oppkjøpene av Mollier i 2007 og Aeron i 2008. I 2015 ble de to selskapene fusjonert og fikk senere navnet AF AeronMollier. Navnet Aeron er det samme som selskapets egenutviklede produktserie AERON®. Produktserien ble introdusert av daværende Aeron i 1997. I starten besto produktene av spesialdesignede komponenter tilpasset HVAC-løsninger på skip. Mollier delivered similar HVAC- solutions for the offshore industry. Da selskapet ble fusjonert med Mollier som leverte tilsvarende løsninger offshore, ble produktserien utvidet til å gjelde flere markeder.

Flere nyheter

 • AF AeronMollier blir Aeron

  Publisert

  : AF AeronMollier blir Aeron
 • Sembcorp Marine, Singapore

  Publisert

  : Sembcorp Marine, Singapore
 • Cemre Shipyard

  Publisert

  : Cemre Shipyard