Offshore

  • Offshore Faste Installasjoner – platformer

    Offshore faste installasjoner med produksjonsplattformer er designet for å hente opp olje og gass fra under havbunnen og installasjonene består av mye ulikt utstyr fra boreutstyr, prosessanlegg, lagringsanlegg og boligmoduler. Plattformene er beregnet for å vare i flere tiår, og vi har utviklet utstyr som er beregnet for livslang bruk i slike korrosive miljøer, med høy fokus på sikkerhet og pålitelighet medredusert vedlikehold.

    Aeron har lang erfaring med HVAC-R leveranser til offshoreindustrien, en sektor med ekstremvær, både i tropiske miljøer med høye temperaturer og fuktighetsnivåer til ekstremt kalde polare forhold med svært lave temperaturer. Med vår lange erfaring både med ny installasjoner og vedlikehold i Nordsjøen, kjenner vi godt til både regelverk, ulike soner og sikkerhetskrav og kan tilpasse både vår prosjektering, utstyr, installasjoner og vedlikehold i henhold til dette. Vi kan skreddersy HVAC-R systemene i henhold til kundens spesifikasjoner, og i henhold til de siste offshorerelaterte klassifiseringskravene som DNV, Lloyds, NMD og Norsok. Vi leverer naturligvis alt nødvendig utstyr i ATEX sertifisert, og har også levert til nye installasjoner som er produsert i Asia for endelig installasjon i for eksempel Nordsjøen.

    I tillegg til betydelige leveranser til større felt som Ekofisk, Troll og Oseberg, har vi blant annet vært hovedleverandør av alt HVAC-R Utstyr til Johan Sverdrup Felt senter, som er et av de nyeste og største olje og gass feltene på den norske kontinentalsokkelen. Der leverte vi alt HVAC-R utstyr til 4 plattformer, boligkvarter, boring og stigerørsplattform.

    I tillegg til nye anlegg, utfører vi modifikasjon og vedlikehold av HVAC-R anlegg i flere land. Vi har vært en ledende leverandør av modifikasjons og vedlikeholdstjenester i mange år. Med vår tverrfaglige kompetanse, kan vi utføre vedlikehold og modifikasjoner på flere felt fra «Conception to Completion». Ta gjerne kontakt med oss for referanser og nærmere informasjon.