Cemre Shipyard

HVAC-R & Aeron Energy Recovery for Electric Battery Ferry

Kunde: Cemre Shipyard, Tyrkia
Nybygg 1098 & 1099
Reder: Molslinjen

Aeron er stolte over å ha signert en kontrakt med Cemre Shipyard for prosjektering og levering av komplett HVAC-R System og Aeron Energy Recovery System (AERS) for deres nybygg 1098 og 1099.

Ferjene er designet av OSK-ShipTech A/S for nullutslipp ved 100 % drift på batterier. Fartøyene er 116,8 meter lange og 18,2 meter brede med plass til 600 passasjerer og 188 biler. De vil bli bygget i henhold til BV-klassifiseringsreglene og i henhold til Dansk flagg regelverk. Fergene skal være av de mest innovative, miljøvennlige og banebrytende fartøyene i passasjermarkedet. Ferjene med nullutslipp er ikke bare designet med høyteknologi, men også designet for høy passasjerkomfort ombord, alt etter skandinaviske innkvarteringsstandarder. Alslinjen ferjen skal settes i operasjon fra september 2024 mens Samsølinjen skal starte å seile i januar 2025.

HVAC-R anlegg på skip er normalt en vesentlig forbruker av energi, og til skip som skal driftes på batterier stilles det derfor meget store krav til energieffektive løsninger. Aeron har i de siste årene vært helt i front med å utvikle Aeron Energy Recovery System AERS, som vi har levert til en rekke offshore rigger, samt batteridrevne og hybride skip de siste årene. Dette er en vesentlig årsak til at vi ble valgt som leverandør til å prosjektere og levere HVAC-R og AERS til disse prosjektene.

Vårt AERS system utnytter først all tilgjengelig energi om bord. Deretter utnyttes den energien som er i sjøen, før hjertet i systemet som er en eller flere varmepumper starter for å levere tilstrekkelig varmt og kaldt vann til både varme, ventilasjon, luftkjøling og andre forbrukere på skipet.

Til disse skipene prosjekterer og leverer AERON derfor et komplett og svært energi effektivt AERS system for Varme Ventilasjons, Aircondition og Proviantanlegg (HVAC-R). Dette styres av vårt egenutviklede Aeron Automasjonssystem og Aeron Connect som gir mulighet for sikker kryptert kommunikasjon (VPN) for fjernovervåkning og fjernstyring fra vårt kontor. Les mer om AERS under våre Aeron systemer eller ta kontakt med oss i AERON for nærmere informasjon.

Flere nyheter

 • AF AeronMollier blir Aeron

  Publisert

  : AF AeronMollier blir Aeron
 • Sembcorp Marine, Singapore

  Publisert

  : Sembcorp Marine, Singapore
 • Cemre Shipyard

  Publisert

  : Cemre Shipyard