Aeron Energy Recovery Systems

AERON er innovative og i forkant av utviklingen, for eksempel med utvikling av energieffektive løsninger som AERON Energy Recovery System – AERS, som er lønnsomt både for våre kunder og miljøet. AERON AERS-systemet er laget for først å utnytte all gratis energi fra luft, vann, motorer og annet utstyr så langt som mulig før ny energi brukes så effektivt som mulig.

Hjertet i dette systemet er en eller flere vann til vann varmepumper, som bruker både den varme siden til oppvarming og den kalde siden til kjøling når dette er nødvendig. For oppvarmingsformål bruker AERON AERS-systemet først all mulig gratis energi fra utstyr ombord på fartøyet og samler dette i vanntanker. Når dette ikke er nok vil varmepumpen starte og bruke så mye «gratis» energi fra sjø eller uteluft som mulig før varmepumpen starter.

For luftkondisjonering og kjøling, bruker AERON AERS-systemet først den frie energien fra uteluften og kaldt vann i havet, og når det er nødvendig, vil varmepumpen starte og produsere mer kaldt vann som skal brukes til klimaanlegg. og kjøling av overnatting og tekniske rom & utstyr.

AERON AERS-systemet vil fordele det varme og kalde vannet rundt i hele fartøyet til de forskjellige varme- og kjøleforbrukerne rundt fartøyet. En av fordelene med AERON AERS System er at alle systemene er laget av AERON og vi får alt til å fungere godt sammen med intern kunnskap. AERON AERS-systemet kan leveres både for nye bygninger og for ettermontering, slik at du kan begynne å kutte kostnader og utslipp på kort tid. Ta kontakt med oss for mer informasjon om Aeron Energy Recovery System AERS og hvordan du kan utnytte gratis energi og utvikle energieffektive løsninger i ditt bygg.

Video

 • Aeron AERS Animation

  The principal for the AERS

 • Aeron Nesoddsambandet

  Nesodden ferries in Oslo

 • AERON Blue Effect

  Energy efficient solutions

 • Aeron AERS Animation

  The principal for the AERS

 • Aeron Nesoddsambandet

  Nesodden ferries in Oslo

 • AERON Blue Effect

  Energy efficient solutions